Våra tjänster

Vi erbjuder:

  • psykodynamiskt inriktad psykoterapi för vuxna, ungdomar
    och barn
  • krisbearbetning
  • rådgivande samtal för föräldrar
  • familjebehandling
  • handledning och konsultation för personal som arbetar med föräldrar, barn och ungdomar