Psykoterapi för vuxna

Ibland reagerar vi vuxna med känslor som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det kan vara ångest, depression eller relationsproblem. Vårt samhälle innebär många påfrestningar i form av krav, prestation och för lite återhämtning.

I samtal och i dialog med en psykoterapeut får man möjlighet att under en kortare eller längre period skapa ett utrymme för sina tankar och känslor. Genom att på så sätt kunna hitta nya perspektiv och lära känna sig själv kan man få en större frihet att påverka sitt liv och sina relationer.

Tillbaka till våra tjänster