Psykoterapi för ungdomar

Du som är ung kanske har känslor, tankar och fantasier som väcker oro. Ibland kan de påverka livet, vara svåra att stå ut med och hindra dig i din vardag.

Ungdomstiden är en brytningstid och det kan kännas besvärligt att lämna barndomen och bli vuxen. Känslor av skam, ångest är lättväckta och många kan känna utanförskap, ensamhet och svårigheter med relationer till kompisar och föräldrar.

Tillsammans med en psykoterapeut får man i samtal och dialog under en kortare eller längre period möjlighet att förstå och finna ord för vad man känner. Ett sätt att bekanta sig med sig själv och olika saker som rör sig i sinnet. Samtalet hjälper till att forma sådant som känns förvirrat och kaotiskt till ord och meningar och det obegripliga kan bli begripligt.

Tillbaka till våra tjänster