Psykoterapi för barn

Barns problem kan ta sig uttryck på sätt som rädslor, klängighet, mardrömmar, bråkighet och koncentrationssvårigheter.
För barnet är det ett sätt att visa att något inte är riktigt bra.
Ofta är svårigheterna övergående och som förälder hittar man sätt att hjälpa sitt barn.

Ibland fortsätter de här problemen för barnet och andra i omgivningen kan reagera på barnets problem. I detta läge kan man som förälder känna att man hamnat i en låst situation. Det är då som professionell hjälp kan behövas.
Till oss kan man komma för kortare eller längre behandling vanligtvis en gång per vecka. Föräldrar ges parallellt stöd för att förstå sitt barn.

I barnterapi får barnet genom lek uttrycka sig fritt och bearbeta sina upplevelser och fantasier tillsammans med en psykoterapeut.
Syftet med barnterapi är att barnet skall få bättre förståelse för sig själv, sin omvärld och undanröja hinder för den normala utvecklingen.

Tillbaka till våra tjänster